امتیاز ,متقاضی ,اصلی ,همسر ,زبان ,کانادایی ,متقاضی اصلی ,امتیاز برای ,تجربه کاری ,بدون همراه ,تمام مهارت ,human capital factors ,متقاضی دارای همراه ,core human

اکسپرس اینتری:
اقدام از این روش دو مرحله دارد:
مرحله اول: تکمیل فرم مربوط به این برنامه
متقاضیان با تکمیل فرم های مربوطه علاقه مندی خود را برای اخذ اقامت دائم کانادا بیان میکنند. در حقیقت در این مرحله متقاضی expression of interest را به صورت آنلاین به اداره مهاجرت ارایه می کند. در این مرحله بر اساس سن و مدرک تحصیلی و سابقه کاری و مهارت زبانی متقاضیانی که واجد شرایط یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی باشند وارد یک pool شده و بر اساس امتیاز بندی جدید Comprehensive Ranking System امتیاز شماری می شوند. اگر متقاضی دارای پیشنهاد کاری معتبر از شرکت کانادایی و نباشد و هیچ کدام از استان ها هم متقاضی را انتخاب نکرده باشند متقاضی باید در بانک کاری کانادا Job Bank ثبت نام کند.
در این مرحله وارد کردن اطلاعات بسیار حساس بوده زیرا اطلاعات وارد شده مسئولیت آور بوده و ممکن است عدم وارد کردن صحیح اطلاعات گاها منجر شود که متقاضی تا سالها امکان اقدام برای مهاجرت به کانادا را نداشته باشد.
مرحله دوم: دعوت از متقاضی برای اقدام اخذ اقامت دائم کانادا
دولت کانادا و همچنین دولت استان های کانادا و کارفرما ها قادر به انتخاب مهاجرین از pool ذکر شده هستند. متقاضیانی که امتیاز بالایی دارند و هم چنین متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی و یا انتخاب استانی می باشند برای اقدام در خصوص اقامت دائم کانادا از طریق یکی از روش های ذکر شده دعوت خواهند شد و متقاضی می بایست در ۶۰ روز درخواست آنلاین خود را برای اقامت دائم ثبت نماید. از این تاریخ اداره مهاجرت ظرف مدت ۶ ماه به درخواست پاسخ خواهد داد.
ولی در صورتیکه متقاضی پس از ۱۲ ماه دعوت به اقدام نشود باید بار دیگر اطلاعات خود را در سیستم یا همان pool وارد کند.

موارد امتیاز آور در سیستم اکسپرس انتری شامل عوامل زیر هستند:

فاکتورهای انسانی و مهارتی
فاکتورهای مرتبط با فرد همراه متقاضی اصلی
فاکتور های مرتبط با استان یا نامه پیشنهاد شغلی
در کل ۱۲۰۰ امتیاز برای این سیستم در نظر گرفته شده است.
برای متقاضیان بدون همراه امتیازات به شکل زیر می باشد:
• ۵۰۰ امتیاز برای فاکتورهای سرمایه انسانی core human capital factors
• ۱۰۰ امتیاز مربوط به فاکتورهای انتقال transferability factors
• ۶۰۰ امتیاز مربوط به یا انتخاب استان یا پیشنهاد شغلی either a provincial nomination of a qualifying offer of arranged employment.
برای متقاضیان با همراه امتیازات به شکل زیر می باشد:
• ۴۶۰ امتیاز برای فاکتورهای سرمایه انسانی مربوط به متقاضی اصلی core human capital factors
• ۴۰ امتیاز برای فاکتورهای سرمایه انسانی مربوط به متقاضی همراه core human capital factors
• ۱۰۰ امتیاز مربوط به فاکتورهای انتقال transferability factors
• ۶۰۰ امتیاز مربوط به یا انتخاب استان یا پیشنهاد شغلی either a provincial nomination of a qualifying offer of arranged employment.
تغییرات از ۶ ژوئن ۲۰۱۷
۱- در صورتی که خواهر و بردار داوطلب شهروند کانادا یا ساکن دائمی آنجا باشند و حداقل 18 سال سن داشته باشند، به داوطلب 15 امتیاز اضافی تعلق می گیرد. این 15 امتیاز سقف امتیازی است که به داشتن خواهر یا برادری در کانادا تعلق می گیرد یعنی این امتیاز کلا 15 امتیاز می باشد و به هر خواهر یا بردار به طور مجزا 15 امتیاز مجزا تخصیص داده نمی شود.
۲- ضمنا، از 6 ژوئن داوطلبینی که در زبان فرانسه توانایی دارند، حتی می توانند امتیاز بیشتری دریافت نمایند. در مجموع، 15 امتیاز اضافی به داوطلبینی که دارای مهارت متوسط یا بالاتر در زبان فرانسه (بر اساس معیار سنجش سطح زبان کانادا، CLB7)، و مهارت انگلیسی CLB4 یا پایینتر هستند تعلق می گیرد. داوطلبینی که مهارت متوسط یا بالاتری در زبان فرانسه دارند و مهارت زبان انگلیسی شان نیز CLB5 یا بالاتر است, ممکن است حتی تا 30 امتیاز نیز دریافت نمایند.

سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری
فاکتورهای مربوط به سرمایه انسانی
Core Human Capital factors

سن
سن متقاضی اصلی دارای همراه
حداکثر امتیاز: 100 متقاضی اصلی بدون همراه
حداکثر امتیاز: 110
کمتر از
18 0 points 0 points
18 90 99
19 95 105
20-29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45
و بیشتر 0 0
تحصیلات
سطح تحصیلات متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۱۴۰ امتیاز برای فرد اصلی و ۱۰ امتیاز برای همسر متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۱۵۰ امتیاز
کمتر از دیپلم ۰ ۰
دیپلم دبیرستان ۲۸ نفر اصلی – ۲ همسر ۳۰
دوره یک ساله پس از دیپلم ۸۴ نفر اصلی – ۶ همسر ۹۰
دوره دو ساله پس از دیپلم ۹۱ نفر اصلی – ۷ همسر ۹۸
دوره سه و یا بیشتر پس از دیپلم ۱۱۲ نفر اصلی – ۸ همسر ۱۲۰
دو یا بیشتر از دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که حداقل یکی از آنها پس از اتمام یک دوره حداقل سه ساله باشد. ۱۱۹ نفر اصلی – ۹ همسر ۱۲۸
فوق لیسانس و یا دوره تخصصی کارورزی ۱۲۶ نفر اصلی – ۱۰ همسر ۱۳۵
دکترا ۱۴۰ نفر اصلی – ۱۰ همسر ۱۵۰
مهارت زبان خارجی اول (انگلیسی یا فرانسوی)
سطح CLB متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۱۲۸ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۲۰ امتیاز برای همسر متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۱۳۶ امتیاز
حداکثر امتیاز به ازاء هر مهارت زبان
lis ۳۲ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۵ امتیاز برای همسر ۳۴ امتیاز
سطح ۳ و کمتر ۰ ۰
سطح ۴ ۶ متقاضی اصلی – ۰ همسر ۶
سطح ۵ ۶ متقاضی اصلی – ۱ همسر ۶
سطح ۶ ۸ متقاضی اصلی – ۱ همسر ۹
سطح ۷ ۱۶ متقاضی اصلی – ۳ همسر ۱۷
سطح ۸ ۲۲ متقاضی اصلی – ۳ همسر ۲۳
سطح ۹ ۲۹ متقاضی اصلی – ۵ همسر ۳۱
سطح ۱۰ و بالاتر ۳۲ متقاضی اصلی – ۵ همسر ۳۴

مهارت زبان خارجی دوم (انگلیسی یا فرانسوی)
سطح CLB متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۲۲ امتیاز متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۲۴ امتیاز
حداکثر امتیاز به ازاء هر مهارت زبان ۶ ۶
سطح ۳ و کمتر ۰ ۰
سطح ۴ ۱ ۱
سطح ۵ ۳ ۳
سطح ۶ ۶ ۶
تجربه کاری در کانادا
تعداد سال متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر۷۰ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۱۰ امتیاز برای همسر متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر۸۰ امتیاز
کمتر از یک سال ۰ ۰
۱ سال ۳۵ متقاضی اصلی – ۵ همسر ۴۰
۲ سال ۴۶ متقاضی اصلی – ۷ همسر ۵۳
۳ سال ۵۶ متقاضی اصلی – ۸ همسر ۶۴
۴ سال ۶۳ متقاضی اصلی – ۹ همسر ۷۲
۵ سال و بیشتر ۷۰ متقاضی اصلی – ۱۰ همسر ۸۰
فاکتورهای انتقال transferability factors
حداکثر ۱۰۰ امتیاز در این زمینه در نظر گرفته شده است. ۵ ترکیب در این امتیاز بندی وجود دارد که برای هر ترکیب ۵۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. حتی اگر بیشتر از ۱۰۰ امتیاز در این ترکیب ها بدست آورید باز هم بیشترین امتیازی که داده خواهد شد ۱۰۰ امتیاز خواهد بود. در این زمینه برای همسر متقاضی هیچ امتیازی در نظر گرفته نشده است.
ترکیب تحصیلات و سطح زبان
CLB: Canadian Language Benchmark
CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان CLB ۹ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
کمتر از دیپلم ۰ ۰
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر ۱۳ ۲۵
دو و یا بیشتر دوره پس از دیپلم ۲۵ ۵۰

ترکیب تحصیلات و تجربه کاری کانادایی
۱ سال تجربه کانادایی ۲ سال تجربه کانادایی و بیشتر
کمتر از دیپلم ۰ ۰
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر ۱۳ ۲۵
دو و یا بیشتر دوره پس از دیپلم ۲۵ ۵۰
ترکیب سطح زبان و تجربه غیر کانادایی
CLB: Canadian Language Benchmark
CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان CLB ۹ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
فاقد تجربه کاری غیر کانادایی ۰ ۰
۱ یا ۲ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۱۳ ۲۵
بیش از ۳ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۲۵ ۵۰

ترکیب تجربه کانادایی و تجربه غیر کانادایی
۱ سال تجربه کانادایی ۲ سال تجربه کانادایی و بیشتر
فاقد تجربه کاری غیر کانادایی ۰ ۰
۱ یا ۲ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۱۳ ۲۵
بیش از ۳ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۲۵ ۵۰

ترکیب مدرک توانایی در یک مهارت و دانش زبان
Certificate of Qualification in a Trade and Language Ability
CLB: Canadian Language Benchmark
CLB ۵ و بالاتر در تمام مهارت های زبان CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
مدرک توانایی در یک مهارت و دانش زبان ۲۵ ۵۰

فاکتور امتیازات تکمیلی
Comprehensive Ranking System: Additional Points
متقاضیان حداکثر تا ۶۰۰ امتیاز را از مدرک انتخاب شدن در یکی از استان ها یا از یک پیشنهاد شغلی بدست می آورند. (امکان اخذ امتیاز از هر دو به صورت همزمان وجود ندارد)
امتیاز تکمیلی تمامی متقاضیان
مدرک انتخاب شدن از یکی از استان ها به غیر از استان کبک ۶۰۰
پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای کانادایی ۵۰ تا ۲۰۰

شرایط موسسه در خصوص همکاری در زمینه اخذ ویزای اقامت کاری کانادا از طریق اکسپرس اینتری به شکل زیر است.
ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم استخر متقاضیان به صورت صحیح و حرفه ای به نحوی که از هر گونه ضد و نقیض در مراحل اقدام دوری شود.
پس از ثبت اطلاعات موسسه کار را ادامه داده و فایل متقاضی را به کارفرمایان کانادایی معرفی کرده و پرونده را از حالت انفعالی خارج خواهد کرد. این شانس متقاضی را برای دعوت شدن برای اقدام در جهت اخذ ویزای کاری افزایش خواهد داد.
سپس ما تمامی مدارک متقاضی را در مدت زمان محدود ارایه شده ثبت خواهیم کرد و با دولت پیگیری خواهیم کرد.
با توجه به سیستم جدید امکان اقدام برای بسیار از افرادی که با سیستم قبلی نمی توانستند اقدام کنند فراهم شده است.
اگر قصد اقدام از این روش را دارید در اولین مرحله فرم ارزیابی مهاجرت کاری را تکمیل فرمایید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. در مرحله اول نیازی به داشتم کل مدارک نمی باشد و فقط ثبت اطلاعات در سیستم کافیست.

منبع: شرکت مهاجرت WWICS


 مهاجرت به کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری
منبع اصلی مطلب : شرکت مهاجرت wwics
برچسب ها : امتیاز ,متقاضی ,اصلی ,همسر ,زبان ,کانادایی ,متقاضی اصلی ,امتیاز برای ,تجربه کاری ,بدون همراه ,تمام مهارت ,human capital factors ,متقاضی دارای همراه ,core human
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مهاجرت به کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری